Sancaktepe Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; TCKN, Adı Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Evlenme Tarihi, Boşanma Tarihi, Ölüm Tarihi, Değişen Adı/Soyadı, Değişen Adı/Soyadı Karar No, Anne Soyadı, Baba Soyadı, Telefon No, Adres, GPS Lokasyonu, Resim, Kimlik Fotokopisi, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, Banka Hesap No, Iban No, Kart Bilgisi, Banka Adı, Banka Şube, Engelli Türü, Engel Derecesi, Sağlık Durumu, Gazilik Durumu, Sigara kullanım Durumu, Çalıştığı Kurum, Eğitim Durumu, Mezun Olduğu Okul, Mal Beyanı, Islak İmza, Ev Sahibi Adı Soyadı, Isınma Şekli, Konut Durumu, Sosyal Durumu, Konut Türü, Oda Sayısı, Eşya Durumu, Evin Durumu, Şehit Aile Bilgisi, Kira Geliri, Yakın Gelir Durumu, Yakın Sosyal Yardım Geliri, Yakın TC Kimlik No, Yakın Ad Soyad, Yakınlık Derecesi, Yakın Doğum Tarihi, Yakın Çalışma Durumu, Yakın Engelli Durumu, Yakın Engelli Derecesi, Özgeçmiş, Hobiler, Yakın Mesleği, İş Arayış Durumu, Arazi Mülkiyet Bilgisi, Araç Marka, Araç Model, Araç Değer, Mevcut Sosyal Yardım Bilgisi ve Aylık Harcama Bilgileri aşağıdaki nedenlerden dolayı işlenmektedir;"

 • Sosyal yardım ihtiyacını belirlemek adına,
 • Sosyal yardım taleplerini değerlendirmek adına,
 • Hayırseverlerin yardıma muhtaç kişilere ulaşmasını sağlamak adına,
 • Sivil toplum kuruluşlarının yardıma muhtaç kişilere ulaşmasını sağlamak adına,
 • Denetimlerde yapılan yardımları belgelendirmek adına,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek adına,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek adına,
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek adına,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek adına,
 • Sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek adına,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek adına,
 • Akademik çalışmalara veri temin etmek adına,
İşlenmektedir.

İşbu yukarda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla işlenmesini ve iş gereği, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hayır Severlere, bağımsız denetim şirketlerine ve Sancaktepe Belediyesi iştiraklerine ve hizmet alınan özel kuruluşlara aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. "